0
Арт. н0010090
Драцена Маргината 2 ст. 85/17

1196